SMP group

سرزمین مهدیار پایا


مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت اجتماعی سازمان (Corporate Social Responsibility) به عنوان مسئولیت شرکت در قبال جامعه، افراد انسانی، و محیطی است که سازمان در آن فعال است و این مسئولیت از ملاحظات اقتصادی فراتر می رود. مسئولیت اجتماعی شرکت در تعریفی ملموستر اینگونه تعریف شده است: مسئولیت اجتماعی سازمان فعالیت‌هایی است که پیش برنده منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان است و برای محیط مثمرثمر باشد.

در همین راستا شرکت SMP از سالیان دور به اهتمام بنیان گذار خود، سید محسن پورسعید کمک های شایانی به قشرهای ضعیف و یا مناطق محروم کشور نموده و اخیرا این کمک ها با توجه به توسعه شرکت هدفمندتر شده و در جهت آینده نگری بیشتری سوق داده شده اند.

این مسئولیت های شامل چند حوزه ی مختلف می باشند که در زیر مختصرا به آنها می پردازیم:

فعالیت های زیست محیطی:

بذرگذاری و کاشتن سالیانه 100 اصله نهال در منطقه غرب اصفهان، جهت حفظ و ازدیاد پوشش منطقه ای و همچنین کمک به سلامت هوای شهری

فعالیت های بشردوستانه:

کمک به مناطق محروم استان اصفهان از طریق تهیه و ارسال اقلام غذایی مورد نیاز

ارسال اقلام ضروری جهت موقعیت های بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله در استان های درگیر 

ارسال بسته های غذایی شامل برنج و روغن و ... برای مناطق سیل زده استان لرستان - پلدختر در اردیبهشت 1398

فعالیت های آموزشی:

ارسال سالانه 500 قلم کالای آموزشی و کمک آموزشی برای مراکز آموزشی محروم کشورمان.

فعالیت های فرهنگی:

توزیع سالیانه بیش از 700 جلد کتاب ادبی/فرهنگی بین مشتریان بدون کوچکترین نشان تبلیغاتی

امید داریم با اجرای کامل طرح توسعه کارخانه، و ایجاد موقعیت های جدیدتر در شرکت، مسئولیت های اجتماعی ما هم وسیع تر شده و با رویکرد آموزش ماهیگیری به جای ماهی دادن بتوانیم گامی بلند در جهت پیشرفت و تثبیت ارزش های برتر انسانی برداریم.