SMP group

سرزمین مهدیار پایا


طرح توسعه

طرح توسعه فیزیکی کارخانه و دفاتر شرکت SMP از سال 1397 و همزمان با ایجاد و شروع به کار بخش تحقیق و توسعه (R&D)، آغاز شد. هیئت مدیره شرکت، با احترام به محیط شهری، تصمیم به ایجاد فضایی کاملا صنعتی و تجمعی در حاشیه شهر اصفهان گرفتند؛ بر اساس همین رویکرد، در شهرک تازه تاسیس برق و الکترونیک اصفهان، واقع در حاشیه شمال غربی شهراصفهان، مقدمات طرح توسعه فیزیکی آغاز شد.

این طرح در دو فاز برنامه ریزی شده است که انتظار می رود فاز اول آن شامل 3500 مترمربع فضای کارگاهی در دو سالن و 1000 متر فضای اداری در چهارطبقه تا پایان سال 1398 و فاز دوم آن در مساحت 4800 مترمربع فضای کارگاهی تا پایان سال 1399 به بهره برداری برسد.

امید است با تحقق این اهداف بیش از پیش در جهت شکوفایی صنعت و اقتصاد کشورمان سهیم باشیم.